Over ons

VEGoffice is opgericht in 1995 door ir. Berend van Egmond, de huidige directeur/eigenaar.

Wij hechten grote waarde aan integriteit, onafhankelijkheid en professionaliteit en streven naar een continue relatie met onze opdrachtgevers. Sinds 1995 is VEGoffice betrokken geweest bij ca. 275.000 m2 kantoorruimte.

De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan uit onderzoek, huisvestingsstrategie en – advies, ontwikkeling van huisvestingsconcepten, interieurarchitectuur en facility management advies. Wij streven ernaar om optimale, innovatieve en duurzame oplossingen voor de huurders / gebruikers te realiseren op basis van de integratie van de verschillende disciplines in dit traject.

De basis van het huisvestingsconcept is altijd de (gewenste) organisatievorm van de gebruiker!

Functionaliteit, ergonomie, gebruikswaarde, flexibiliteit, bedrijfscultuur, identiteit, transparantie en de mens zijn de kernbegrippen bij onze werkzaamheden. Hierbij worden natuurlijk de aspecten en randvoorwaarden van het gebouw constant getoetst op waarde kosten en technische eisen.
Intensieve communicatie met de gebruikers is van belang voor de introductie van een succesvol (her)huisvestingstraject, zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. Met de juiste communicatie worden de medewerkers betrokken bij deze projecten. Wij werken reeds in een vroeg stadium met 3D- computer visualisaties, zodat men een beeld kan krijgen van de nieuwe mogelijkheden.
Een nieuw, innovatief huisvestingsconcept, zoals “Het Nieuwe Werken”, wordt vaak als “management tool” gebruikt bij re-organisaties of andere werkmethodiek.

Een nieuw huisvestingsconcept kan ondermeer de interne communicatie verbeteren, transparantie vergroten, de efficiëncy van het vloeroppervlak verbeteren en de exploitatie- en huisvestingskosten verlagen. Door middel van studies naar de beleving van de werkplek en gebruikswaarde kan informatie worden verkregen van de ervaringen van de medewerkers. Dit is weer een waardevol instrument bij vervolgprojecten.

VEGoffice levert geen hardware of producten, maar wel de professionele diensten  in de vorm van rapporten, tekeningen, design en specificaties of programma van eisen, waarmee de inkooporganisatie van de client het inkoopproces gestructureerd en goed onderbouwd kan uitvoeren.
Onze aanpak resulteert in een efficiënt besluitvormingsproces, kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering van de huisvesting voor corporaties en bedrijven.

VEGoffice is uw betrouwbare en professionele rechterhand bij (her)huisvestingstrajecten.