Strategisch huisvestingsadvies

Het doel is om een Strategische Accommodatie Visie te ontwikkelen. Dit geeft het management de mogelijkheid de voorgestelde plannen in de organisatie te presenteren.

 • Voorlichting over nieuwe huisvestingsconcepten
 • Studies naar gebouwfunctionaliteit, maatvoering en gebruiksrendement ten behoeve van beheer, aanhuur of aankoop
 • Interviews met personeel en directie
 • Space planning en ruimtelijk programma van eisen
 • Vervaardigen van digitale (AutoCad) tekeningen van de bestaande situatie
 • Vervaardigen van meetcertificaten NEN 2580 ten behoeve van de bepaling verhuurbaar-, of bruto oppervlakken van gebouwen
 • Advies Arbowet
 • Werkplekefficiëncy studies  &  belevingsonderzoeken
 • Werkplekconcepten
 • Innovaties in werkplekken
 • Vervaardigen van een gedetailleerd programma van eisen
 • Vertegenwoordiging van de huurder/gebruiker in bouwteams
 • Verzorgen van de aanvraag voor de gebruiksvergunning
 • Budgettering
 • Planning

Strategie