Diensten

Kernbegrippen van onze activiteiten:

 • Huisvestingsadvies
 • Strategie huisvesting
 • Interieur architectuur en vormgeving
 • Facility management
 • Projectontwikkeling
 • Gebruikers huisvestingspakket
 • Duurzame en innovatieve werkomgeving
 • Gebruiksrendement
 • Nieuwbouw en bestaande gebouwen
 • Het Nieuwe Werken
 • Werkplekconcepten
 • Studies en onderzoek naar werkplekgebruik
 • Werkplek visualisaties
 • Design Interieur elementen
 • Bouwbudget
 • User focus

 

VEGoffice

Wij zijn een huisvestingsadviesbureau voor strategische beslissingsprocessen voor bedrijfshuisvesting en  interieurarchitectuur en zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van duurzame en innovatieve werkomgevingen in kantoor-, onderwijs- en commerciële gebouwen.

Onze focus ligt op de faciliteiten voor de huurder of eigenaar/gebruiker. De (gewenste) organisatievorm wordt beschouwd als de basis van het (nieuwe)huisvestingsconcept.

Vooral de functionele eisen die vanuit facility management gesteld worden, maar ook de technische randvoorwaarden vanuit het gebouw en de ergonomische en aangename werkomgevingen voor de medewerkers zijn een constante referentie in ons werkproces. Dit resulteert in een optimaal gebruiksrendement van een gebouw.

Wij worden betrokken bij nieuwbouwprojecten ( vooral als professionele vertegenwoordiging van de huurder/gebruiker ), maar ook bij herhuisvesting in bestaande gebouwen.
In dit kader maken wij een onderscheid tussen het casco en het gebruikerspakket.
Wij richten ons op het laatste.

In het geval uw huidige huisvesting zal veranderen ten gevolge van personeelsuitbreiding of - inkrimping, fusies, Het Nieuwe Werken, samenvoeging van organisatie-onderdelen, kostenbesparingen, ander imago, etc. dan kan VEGoffice u behulpzaam zijn.

Denkt u dan aan zaken als:

 • Kan er efficiënter omgegaan worden met de beschikbare ruimte
 • Is een ander kantoorconcept een mogelijke oplossing
 • Als er een ander gebouw gewenst is, welk oppervlakte en aan welke gebruikseisen, maatvoering, faciliteiten, etc,. moet dan voldaan worden.
 • Indicatie van het benodigd budget en tijdsplan om alles geregeld te krijgen
 • Oppervlakte studies en ruimtelijk programma van eisen
 • Duurzaamheidsaspecten
 • 3D visualisaties met indelingsvarianten.

VEGoffice heeft de kennis en expertise in huis om dit voortraject met u samen uit te voeren, met als doel om een strategische accommodatie visie te ontwikkelen. Op basis hiervan kan dan het vervolg worden uitgewerkt ( architectuur, projectmanagement, uitvoering).